سرپرست دبیر خانه

قبل از این که در مورد آموزشگاه آموزش سرپرست دبیر خانه اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم بهتر است با تعریف دبیرخانه و مفهوم آن به خوبی آشنا شوید.

تعریفی از دبیر خانه : دبیرخانه واحد سازمانی است که اداره ی امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین بر عهده دارد و گردش مکاتبات و مراسلات اداره را بر عهده می گیرد و نظارت بر حسن جریان نامه های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان قبول می نماید . دبیرخانه و دفتر مدیریت به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه نموده و در حقیقت مرکز کنترول و هماهنگ کننده سیستم امور دفتری و گردش نامه های اداری می باشند .

شرح وظایف مسئول دبیرخانه

کارکنان موسسه ی دبیر خانه زیر نظر معاون برنامه ریزی و توسعه ی مدیریت یا معاون اداره یا موازین شرعی و بر اساس مقررات، وظایف شرح داده شده در ذیل انجام می دهد.

 • تقسیم کار بین کارکنان دبیرخانه و مراقبت بر کار آن ها
 • دریافت بخشنامه ها ، نمونه برگ ها ، دستور العمل ها و تحویل پیش نویس پس از امضای مقام مربوط به ماشین نویس
 • تطابق رونوشت یا اصل نامه و اسناد تأیید و گواهی آن
 • ارجاع نامه های ماشین شده به رئیس آموزش و پرورش یا معاون برای امضا بر حسب تفویض اختیار
 • پاسخگویی به سؤلات مراجعان و انجام راهنمایی های لازم
 • تهیه پیش نویس مکاتبات لازم
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم
 • نظارت مستقیم بر کارکنان دبیر خانه ، ماشین نویسی ، بایگانی و نامه رسانان برابر سازمان مصوب
 • رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام وظایف مربوط
 • تهیه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم
 • مراقبت در حفظ و نگهداری از سیسنم رایانه
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم
 • دریافت نامه های وارده و صادره از مسئول دبیر خانه به منظور ثبت سیستمی
 • ثبت شماره ، تاریخ و خلاصه نامه ها ، نام صاحبان آنها و مقام اقدام کننده .
 • ثبت شماره نامه های وارده به منظور پیگیری های بعدی

هدف از برگزاری کلاس های آموزشی

موسسه گات در نظر دارد با برگزاری یک سری کلاس های آموزشی با تعداد محدود، شما را در رسیدن به شغلی مناسب راهنمایی و یاری کند .

هر یک از شغل های معرفی شده در موسسه گات تحت نظر وزارت کار و آموزش و پرورش با استادان مجرب و با تحصیلات عالیه، برگزار می شود.

هدف از برگزاری این کلاس ها آموزشی جامع در کلاس، بین المللی است تا نیروی کاری متخصص وارد بازار کار شوند.

معرفی کارآموز

در صورتی که کارآموز با رتبه ی بالا در این کلاس ها موفق به کسب نمره ی قبولی شود این موسسه کارآموز را به مراکز مربوط جهت کار معرفی می کند.

بازار کار مسئول دبیرخانه

مسئول دبیر خانه، اصلی مهم در یک موسسه دبیر خانه است و نقش مهمی را در یک اداره ایفا می کند، پس بازار کار خوبی داشته و شما می توانید با داشتن مدرک از یک موسسه معتبر مانند موسسه گات در یکی از سایت ها از طریق اینترنت یا حضوری اقدام به تقاضای استخدام نمایید .موسسه جابینجا یکی از سایت های معتبر در استخدام مسئول و کارمند دبیر خانه مشغول به کار هستند.

موسسه آموزشی گات