آموزش راهنمای محلی

راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد .

اصطلاح لاتین :

Domestic Tour Guide

Domeatic tiurism tour operators

عنوان رشته آموزشی : گردشگری

دوره آموزشی : 110 ساعت

میزان تحصیلات مورد نیاز برای کارآموز : سیکل ، نهم متوسطه ، دیپلم ردی ، تغییر دیپلم

تعداد کارآموزان در هر کلاس آموزشی : پانزده نفر در هر کلاس

مورد تأیید : فنی و حرفه ای

بازار کار : با توجه به اهمینت گردشگری در هر کشور و شهری در اقتصاد آن منطقه بازار کار برای راهنماهای توریسم قابل توجه است .

مزایا : مدرک رشته شغل راهنمای گردشگری در تمام دنیا قابل ترجمه و مورد تأیید است .

شهریه ی دریافتی برای هر کلاس آموزشی مشاغل : زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و فنی حرفه ای می باشد .

موسسه آموزشی گات با استادان مجرب با تحصیلات عالیه و مرطبت زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و فنی حرقه ای و وزارت کار