آموزش مسئول بایگان

 

وظایف مسئول بایگان چیست؟

ارزشیابی ، اداره امور ، ویرایش ، نگهداری و ثبت اسناد ارزشمند تاریخی ، شرکت در فعالیت های تحقیقی بر موارد بایگانی شده از وظایف مسئول بایگان می باشد .

دانش مورد نیاز برای یک مسئول بایگان

 • تسلط کامل به زبان فارسی
 • آشنایی با تاریخ و باستان شناسی
 • انجام درست و کامل خدمات مشتریان و پرسنل و ارزشیابی رضایت مشتریان
 • بکارگیری استاندارد کیفیت در خدمات و ارزشیابی رضایت مشتریان
 • آشنایی با کامپیوتر و موارد مورد نیاز برای بایگانی اطلاعات در کامپیوتر
 • آشنایی با طریقه ی نظارت و مدیریت

وظایف مسئول بایگان

 • مستند سازی و ثبت اطلاعات
 • کسب اطلاعات از تمام منابع اطلاعاتی
 • تعامل با کامپیوتر در اجرای برنامه ، نوشتن نرم افزارها ، ورود داده ها ، نصب کاربری ها یا فراوری اطلاعات
 • مراوده با اشخاص بیرون از سازمان یا شرکت
 • ایجاد ارتباط با سرپرست همقطار یا زیر دستان و تأمین اطلاعات برای آنها
 • سازمان دهی ، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف

بازار کار

موسسه آموزشی گات در جهت اهداف کوتاه بلند مدت در جهت حذف بی کاری مشاغل کمتر شناخته شده ولی پر درآمد را معرفی و کلاس های آموزش این رشته شغلها را برگزار می نماید یکی از سایت های جذب کننده مسئول بایگانی          سایت ایران استخدام می باشد وهمچنین موسسه گات نیز کارآموزانی که بتوانند دوره آموزشی را با نمرات بالا طی نمایند به مراکز مربوط معرفی می نماید .