پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها

پیشخدمتی در مراسم کاری بسیار مهم و اساسی است و مانند هر کار دیگری نیاز به دوره های آموزشی دارد

هدف از آموزش

هدف از برگزاری این کلاس های آموزشی تعلیم نیروی متخصص و مجرب است و همچنین حمایب از کارکنان این شغل تا با حقوق حقه خود کار را انجام دهند .

بازار کار برای پیشخدمتان

موسسه آموزشی گات با استادان مجرب با تحصیلات عالیه آموزش تعدادی محدود از کارآموزان را به عهده دارد و کارآموزانی که بتوانند با نمرات بالا این دوره های آموزشی را بگذرانند از طرف این آموزشگاه به مراکز مربوط معرفی می شوند .