آموزش کارمند امور اداری

 کارمند امور اداری یعنی چه ؟

امور اداری از بخش‌های مهم در یک سازمان محسوب می‌شود و مانند یک پل ارتباطی بین تمام واحدهای سازمان است و از فعالترین بخش‌ها به شمار می‌آید و در حقیقت هسته مرکزی سازمان است. امور اداری با کلیه واحدهای سازمان در ارتباط است و این ارتباط نیاز به نیروی انسانی متخصص ، با تجربه و کارآمد دارد . و متخصصان نیاز به آموزش امور اداری دارند . رشته امور اداری دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق در بررسی‌های مربوط به بهبود مدیریت کارشناسان امور اداری را طبق روش‌های تعیین شده، کمک می‌کنند.

بخش امور اداری از فعال‌ترین بخش‌های یک شرکت است با برنامه‌ریزی نیروی انسانی شامل تمام انتصابات و ترفیعات، انجام طرح تعدیل ، بررسی ترفیعات و بررسی سمت کارکنان جدیدالاستخدام و تأمین نیروهای انسانی کارآمد شامل استخدام، انتقال و تعیین مأموریت‌های داخلی شرکت است .

رشته امور اداری از رشته‌های شاخه ی کارودانش است که با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند، به وجود آمده است.

 

انواع آموزش امور اداری

با توجه به ردیف های شغلی در حوزه امور اداری متناسب با تخصص ، جایگاه ، سمت و توانایی های فرد نیازمند تنوع آموزشی خواهد بود که در قالب برگزاری سمینار ، کارگاههای آموزشی ، دوره های کوتاه مدت ، دوره های میان مدت و بلند و همچنین در قالب برگزاری دوره های کارآموزی میتوانیم خدمات مفیدی برای افراد ذیل ارائه نماییم:

 1. آموزش امور اداری مدیران اداری
 2. آموزش امور اداری مدیران میانی
 3. آموزش امور اداری مسئولین اداری
 4. آموزش امور اداری کارمندان اداری
 5. و…

دوره های آموزش امور اداری

 1. اتوماسیون اداری درجه 2
 2. کاربر نرم افزار اداری
 3. کارمند اداری و دبیرخانه درجه 2
 4. کارمند اداری و دبیرخانه درجه 1
 5. نگارنده متون اداری انگلیسی

نحوه آموزش اداری در آموزشگاه

 1. آموزش امور اداری به صورت حضوری
 2. آموزش امور اداری به صورت آنلاین
 3. آموزش امور اداری به صورت مجازی
 4. آموزش امور اداری به صورت برگزاری کلاس ها در محل شرکت ها و سازمان ها

هدف از آموزش

هدف از آموزش این رشته معرفی نیروی کار متخصص به بازار کار می باشد چون شغلی کمتر شناخته شده ولی پر درامد  است .

بازار کار

موسسه آموزشی گات  کارآموزان موفق به کسب نمره قبولی بالا را به مراکز مربوط معرفی می نماید این شغل با بازار کار گسترده استخدام زیادی دارد سایت های معروفی همینک آماده ی استخدام نیروی کار ماهر می باشند و ..