بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای

مفهوم پداگوژی چیست ؟

نام به لاتین : pedagogy

پداکوژن یک لغت لاتین به معنای روش ها و مقدماتی است که برای تعلیم و تربیت خردسالان مورد استفاده قرار می گیرد پس مفهوم کلی ، آموزش و تربیت مربی در معنای عام آن است

استاندارد اموزش شایستگی روش ها و فنون تدریس (پداگوژی ) برای:

 • آموزش مهارت
 • روش و فنون تدریس
 • ارزشیابی کارآموزان و دوره آموزشی
 • آیین کلاس داری
 • اموزش و یادگیری طراحی

ویژگی کارآموز دوره (بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای )

 • حداقل تحصیلات : کاردانی
 • حداقل سلامت : سلامت کامل روانی و جسمانی
 • حداقل توانایی :تسلت کامل به روش های آموزشی و علاقه

طول دوره آموزش، بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای

 • کل طول دوره : 90 ساعت
 • طول دوره نظری : 27 ساعت
 • طول دوره عملی : 63 ساعت

 

موسسه آموزشی گات با اساتید مورد تأیید سازمان فنی و حرفه ای با تحصیلات عالیه و مرطبت آمادگی دارد دوره ی جدید کلاس های خدمات آموزشی (بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای ) با تعداد محدود را به زودی آغاز خواهد کرد و قابل ذکر است که این تعداد محدود از میان کسانی انتخاب خواهد شد که زودتر ثبت نام فرمایند ، پس در صورت تمایل به ثبت نام با ما تماس بگیرید .