راهنمای موزه ( کار و دانش )

راهنمای موزه شغلی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفر های داخلی و خارجی باید به موارد زیر نیز آشنا باشید :

  • شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری
  • زبان تخصصی سفر و گردشگری
  • آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور
  • روحیات ملل
  • ویژگی های تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران
  • سخن وری و فن بیان
  • الگوهای رفتاری بین المللی
  • نحوه بکارگیری قن آوری اطلاعات
  • کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
  • مذاهب گوناگون

ویژگی های کارآموز رشته ی راهنمای موزه

1- داشتن حداقل مدرک دیپلم

2- داشتن سلامت روحی و روانی و جسمانی

3- داشتن مهارت خواندن متون فنی مرتبط

مدت دوره آموزشی

شامل 140 جلسه دو ساعته

112 جلسه نظری

28 جلسه عملی

موسسه آموزشی گات جزء موسسات معتبر در زمینه ی آموزش مشاغل تحت نظر وزارت فنی حرفه ای یا کارودانش یکسری رشته شغل های کمتر شناخته شده ولی پردرآمد را به کارآموزان معرفی می نماید در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .