مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

مدير آموزشگاه شغلي از حوزه مديريت آموزشی ، مدیریت آموزشگاه آزادفنی و حرفه ای و کارکنان و تهیه گزارش های اداری را در بر می گیرد .  كه وظايفي از قبيل :
 • برنامه ريزي آموزشي
 • اجراي قوانين و مقررات
 • نظارت بر فعاليت هاي آموزشگاه
 • ارزشيابي دوره هاي در حال اجرا
 • مديريت مالي آموزشگاه
 • رسيدگي به امور كارآموزان

ویژگی کارآموز ورودی به دوره مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

توانایی جسمی : سلامت کامل روانی و جسمی
حداقل میزان تحصیلات : لیسانس
داشتن توانایی لازم برای : مدیریت آموزشی
داشتن حداقل سن : 25 سال تمام
داشتن اخلاق حرفه ای

طول دوره آموزشی

کل دوره : 70 ساعت
آموزش نظری : 14 ساعت
آموزش عملی : 56 ساعت

توانایی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

 • توانایی برنامه ریزی امور جاری آموزشگاه
 • توانایی نظارت بر فعالیت های آموزشگاه
 • توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی آمورشگاه
 • توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه
 • توانایی ارتباط با کارکنان ، کار آموز و سایر افراد مرتبط
 • توانایی تهیه گزارش ها و مکاتبات اداری

 

موسسه آموزشی گات با سابقه ای چندین ساله در آموزش زبان های خارجی و برخی مشاغل کمتر شناخته شده ولی پر درآمد با استادان مورد تأیید سازمان فنی و حرفه ای با تحصیلات عالیه به زودی دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد را با تعداد محدود برگزار می کند و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند در صورت تمایل با ما تماس بگیرید .