مدیر اردوهای گردشگری ورزشی

یکی دیگر از مشاغل مرتبط به گردشگری ، مدیر اردو های گردشگری ورزشی است که از آمار بالایی در جذب جویندگان کار متخصص و دوره دیده در این ارتباط برخوردار است .

مدیر اردو وظایف هماهنگی برای برگذاری اردو ها و انتخات تمامی مسئولین را بر عهده دارد و باید زمان و مکان اردو به تأیید مدیر اردو برسد پس مدیر اردو به عنوان اصل مهم در موفقیت و رونق یک شرکت گردشگری دارد .

شرایط لازم برای کارآموزان دوره آموزشی (مدیر اردوهای گردشگری ورزشی )

  • سلامت جسمی و روانی
  • داشتن حداقل مدرک دیپلم

مدارک لازم جهت شرکت در این دوره ها (مدیر اردوهای گردشگری ورزشی)

  • فتوکپی کارت ملی از هر دو رو
  • فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
  • عکس 4*3 رنگی تمام رخ با زمینه ی سفید 2 قطعه
  • فتوکپی از مدارک تحصیلی 1 برگ
  • فتوکپی کارت بیمه حوادث  ورزشی در سال 97 ، دریافت از ادارات ورزش و جوانان – هیأت پزشکی ورزشی
  • فتوکپی کارت دانشجو یی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان

دوره های آموزشی ( مدیریت اردوهای گردشگری ورزشی ) به زودی با تعداد محدود آغاز می شود و اولویت با کسانی است که زودتر تماس گرفته و ثبت نام فرمایند در صورت تمایل با موسسه آموزشی گات تماس بگیرید .