مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی

مشخصات عمومی شغل:

مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی به کسی گفته می شود که بتواند از عهده جمع آوری اطلاعات ، اسناد خریدهای داخلی و خارجی، نیاز واحدهای مختلف مکاتبات سیستم در نمایشگاه داخلی و خارجی و تبادل اطلاعات بر اساس مقررات جاری برآید.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات برای کارآموز رشته ی ( مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی ) باید فوق دیپلم باشد و از نظر توانایی جسمی قادر به انجام مسئولیت خود باشد.

طول دوره آموزشی:

زمان طول دوره آموزشی در آموزشگاه ها به طور استاندارد بین 110 تا 120 ساعت است که باید این طول دوره در دو مرحله ی نظری و عملی تقسیم بندی شود.

روش ارزیابی مهارت کارآموز :

  • امتیاز سنجش نظری در این دوره 25 %
  • امتیاز سنجش عملی در این دوره 75%

توانایی کارآموز در مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی

  1. توانایی تهیه پیش نویس و مکاتبات اداری
  2. توانایی ثبت در دفاتر و شماره گذاری ، دسته بندی و بایگانی وسایل سمعی و بصری
  3. توانایی ثبت در دفاتر و شماره گذاری ، دسته بندی و بایگانی
  4. توانایی انجام امور مربوط به بایگانی
  5. توانایی انجام امور مربوط به (طبقه بندی و رده بندی منابع اطلاعاتی مانند منبع جایی و غیر جاری
  6. توانایی تهیه گزارش و خلاصه پرونده
  7. توانایی سرویس دهی منابع

هدف از آموزش

موسسه آموزشی گات با سابقه ای طولانی در آموزش زبان های خارجی قصد دارد با برگذاری یک سری کلاس های  آموزشی شغلهایی کمتر شناخته شده ولی پردرامد را به کارآموزان معرفی کند.

بازار کار مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی

تمام شغل های معرفی شده در این موسسه جزء شغل های کمتر شناخته شده با بازار کار وسیع است که شما پس از پایان دوره می توانید با معرفی این موسسه به مراکز مربوط شروع به کار نمایید.