مسئول دفتر

مسئول دفتر به چه کسی گفته می شود؟

مسئول دفتر به کسی گفته می شود که مستقیماً زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل را بر عهده دارد .

وظابف مسئول دفتر :

مسئول دفتر می تواند با مدیر کارخانه ، سایر مدیران و پرسنل ارتباط داشته و گزارشات لازم را به مدیر عامل بدهد مسئول دفتر از مدیر عامل دستور می گیرد و باید در جلسات مرتبط مطابق با شاخص جلسات شرکت داشته باشد .

  • ثبت کلیه نامه های وارده و صادره شرکت در دفتر اندیکاتور و کنترل ضمائم مربوطه .
  • بایگانی مکاتبات از قبیل تشکیل پرونده ، کد گذاری ، طبقه بندی و نگهداری آنها .
  • دریافت اوراق ، گزارشات و مکاتبات تایپ شده و کنترل ضمائم و به امضاء رساندن آنها .
  • هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل ، جلسات ،قرار های ملاقات و …
  • هماهنگی و رساندن تمامی اوامر صادره از مدیریت عامل به تمامی مدیران و پرسنل .
  • ارسال مکاتبات صادره شرکت به واحدهای و مؤسسات و ادارات مربوطه .

و….

موسسه تور لیدر با آٖموزشی کامل و بی نقص کارآموز را آماده ی ورود به این حرفه می نماید و در صورت کسب نمره ی قبولی بالا این موسسه خود کارآموز را به مراکز مربوط معرفی می نماید .

بازار کار

مسئول دفتر به عنوان اصلی مهم در هر شرکت است پس بازار کار این حرفه بسیار گسترده است .

موسسه گات به زودی کلاس های آموزشی خود را برای کارآموزان علاقمند با تعداد محدود آغاز خواهد کرد در صورت تمایل با ما تماس بگیرید و با کسب اطلاعات بیشتر از کارشناسان ، ثبت نام فرمایید .