نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی

موسسه گات با سابقه ی آموزشی موفق در آموزش زبان انگلیسی بر طبق استاندارد های جهانی مورد تایید آموزش و پرورش یک سری کلاس های آموزشی تخصصی برای کارآموزان جهت نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی برگزار می کند این کلاس ها کاملاً تخصصی بوده و کارآموز پس از پایان دوره می تواند در شرکت های بین المللی به عنوان نگارنده نامه به زبان انگلیسی مشغول به کار شود.

هدف از آموزش

زبان انگلیسی زبانی بین المللی بوده و مردم در تمام دنیا باید این زبان را بدانند در تمام کارهای تجاری ، آموزشی ، فرهنگی و حتی گردشگری دانستن زبان انگلیسی اهمیت خاصی دارد.

بازار کار

همان طور که گفته شد زبان انگلیسی زبان اول در دنیا محسوب می شود پس بزرگترین بازار کار را می توان به زبان انگلیسی اختصاص داد کسی که مسلط به زبان انگلیسی است می تواند به عنوان آموزگار یا مترجم و … با درآمد بالا مشغول به کار شود.

کسانی که بتوانند با نمرات بالا موفق به گذراندن این کلاس ها شوند از طریق این موسسه به مراکز مربوط معرفی خواهند شد.

موسسه گات به زودی کلاس آموزش نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی را با تعداد محدود ۱۰ نفر برگزار خواهد کرد در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.