کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی

کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی به چه کسی گفته می شود ؟

کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی به کسی گفته می شود که علاوه بر آشنایی کامل به یک زبان تخصصی بین المللی، شناخت کافی و کامل ازموارد درج شده در زیر داشته باشد :

 • اصول بازاریابی
 • روحیات ملل
 • آداب معاشرت
 • فن بیان
 • مقررات ویزا
 • تورهای کشورها
 • سیستم های حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
 • فنون مذاکره
 • روابط انسانی

 

معادل ( کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی ) به لاتین :

Sales and Marketing Manager Travel Agency

بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی چگونه شغلی بوده و چه توانایی هایی مورد نیاز آن است ؟

بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی شغلی از حوزه گردشگری بوده و کارآموز باید توانایی هایی از جمله :

 • توانایی در بازاریابی
 • اصطلاحات و واژه های بازاریابی
 • شناخت روحیات ملل
 • مهارت آداب معاشرت
 • توانایی در فن بیان
 • توانایی در شناخت مقررات ویزا ها و تورها
 • درک سیستم های حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی
 • توانایی در برقراری روابط انسانی
 • فنون مذاکرات حرفه ای
 • بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

تمامی موارد ذکر شده در بالا در دوره ی آموزشی ، آموزش داده می شوند .

بازار کار

کارمند بازاریابی و فروش آژانس های جهانگردی در ارتباط با مشاغل مربوط به دفاتر آژانس های گردشگری وجهانگردی بوده و چون مشاغل مربوط به گردشگری بسیار مورد اهمیت هستند در موسسه آموزشی گات برگزار می شوند و کسانی که بتوانند با نمرات بالا این دوره ها را طی نمایند از طرف این موسسه به مراکز مربوط معرفی می شوند .