آموزش کارمند پیشرفته فروش بلیط

توانایی کارمند پیشرفته فروش بلیط

 • صدور و ابطال بلیط پروازهای خارجی
 • خواندن بخشنامه های کلیه ایرلاین های هوایی
 • اصطلاح انگلیسی Air ticket , Booking Flights , Airline ticket معادل فروش بلیط هواپیما

شایستگی های کارمند پیشرفته فروش بلیط

 • ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی
 • انجام اصطلاحات و خواندن بخشنامه های مرتبط با فروش بلیط هواپیما
 • خواندن بخشنامه های خطوط هوایی داخلی
 • خواندن بخشنامه های خطوط هوایی خارجی
 • برقراری ارتباط با شرکت های هوایی داخلی و شرکت های هوایی خارجی

 

کارمند مقدماتی فروش بلیط هواپیما و کارمند متوسط فروش بلیط هواپیما ، پیشنیاز کارمند پیشرفته فروش بلیط بوده و باید مدارک گذراندن مراحل مقدماتی و متوسط برای شرکت در دوره ی پیشرفته ارائه شود .

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره کارمند پیشرفته فروش بلیط

 1. تصویر کارت ملی از هر دو رو
 2.  تصویرتمام صفحهات  شناسنامه
 3.  2 قطعه عکس 4* 3 با زمینه ی سفید ، تمام رخ ، رنگی
 4. تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5.  شهریه هر دوره طبق شهریه مصوب
 6. ارائه اصل و کپی مدرک گذراندن دوره مقدماتی و دوره متوسط کارمند فروش بلیط

 

موسسه آموزشی گات با استادان شایسته با تحصیلات عالیه به زودی دوره های آموزشی کارمند پیشرفته فروش بلیط را با تعداد محدود آغاز خواهد کرد و قابل ذکر است اولویت با کارآموزانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کرده باشند .