آموزش کار گزینی (کار و دانش )

کارگزینی یعنی چه ؟

یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها و سازمان ها ، جدا از اندازه و حوزه فعالیت آنها ، مدیریت منابع انسانی آنهاست .منظور از منابع انسانی یک شرکت ، مجموعه افرادی است که در آن شرکت مشغول بکارند . مدیریت منابع انسانی ، استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی و جذب ، آموزش ، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می شود . برای شروع به آموزش دانستن این تعریف تا حدودی برای کارآموزان کافی خواهد بود

شرح وظایف واحد کارگزینی و رفاه منابع انسانی

 • ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی
 • صدور احکام کارگزینی تغییر ضریب
 • صدور احکام کارگزینی نیروهای قراردادی ، پیمانی و رسمی
 • انجام امور بازیشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که بازنشسته می شوند .
 • آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال و پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان
 • برقراری جق اولاد ، عائله مندی ، درج مدرک و یا قطع آنها پس از گرفتن مجوز از مدیریت مربوطه
 • اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق
 • انجام امور مربوط به نیروهای جدید الستخدام از جمله تکمیل فرم مشخصات ، اعلام شروع به کار ، تعیین محل خدمت و
 • اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان
 • پیگیری نامه های ارجاعی از رئیس مافوق
 • تکمیل و ارجاعی لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت حق مسکن ، بن غیر نقدی ، کمک هزینه مهد کودک ، حق شیر و حق لباس
 • بستن لیست اضافه کار و ارسال آن به امور مالی پس از تأئید رئیس واحد
 • پیگیری و ارسال لیست حقوق واحدهای زیر مجموعه جهت امور مالی
 • پیگیری و انجام امور محوله و مربوطه زیر نظر مقامهای مافوق
 • انجام امور مربوط به ورود و خروج کارکنان
 • گرفتن گزارش هر ماهه و یا به نظر مقام مافوق
 • اعلام گزارش به مسئولین واحدها جهت اعلام اضافه کار ماهانه
 • ورود مرخصی های ساعتی ، روزانه ، ماموریتهای پرسنل و … در نرم افزار ورود و خروج
 • ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ورود و خروج
 • انجام امور مرخصی ها و اعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها به طور مجزا
 • پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دیدگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه

موسسه گات با سابقه ای چندین ساله در کار آموزش زیر نظر وزارت کار و آموزش و پرورش چند کلاس با تعداد محدود برای کارآموزان برگزار می کند تا نیروی متخصص وارد بازار کار شود .

کسانی که بتوانند در این کلاس ها نمره ای مطلوب کسب کنند از طرف این موسسه به مراکز مربوط معرفی خواهند شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برگزاری کلاس های آموزشی گوناگون به وبسایت تور لیدر مراجعه فرمایید.