راهنمای طبیعت گردی

دوره کلاس های راهنمای طبیعت گردی، دروس و سر فصل های مختلفی دارد که برخی از آن ها تئوری و برخی دیگر عملی هستند. در واقع برای کسب تجربه و مهارت های لازم، باید به سفرهای طبیعت گردی بروید و سر فصل های آموزش داده را به صورت عملی تجربه کنید.

کلاس های راهنمای طبیعت گردی یکی از دوره های آموزشی کوتاه مدت می باشد که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. موضوع های آموزشی در این کلاس ها شامل حفاظت از طبیعت، منافع طبیعی و طبیعت جاندار است. نکته قابل توجه این که شما بدون داشتن کارت تور لیدری نمی توانید به عنوان راهنمای طبیعت گردی با تورهای گردشگری همراه شوید. شما با گذراندن این دوره ها در آموزشگاه و کسب نمره قبولی باید در آزمون سراسری که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود، شرکت نمایید. پس از موفقیت در این دو آزمون به شما کارت تور لیدری اهدا می شود و با آن می توانید در هر یک از آژانس های گردشگری فعالیت خود را آغاز کنید. لازم به ذکر است که این مدرک بین المللی و قابل ترجمه در دیگر کشور ها بوده و مورد تایید دادگستری می باشد.

دروس عملی (سفرها)

 • سفر آموزشی زمین شناسی
 • آشنایی با پستاندارا
 • آشنایی با پرندگان
 • آشنایی با خزندگان
 • آشنایی با گیاهان
 • آشنایی با حشرات و انواع پروانه ها
 • آشنایی با اصول استقرار و رفتار در طبیعت

دروس تئوری (اکو توریسم)

 • زبان تخصصی اکوتوریسم
 • آشنایی با اکولوژی و حفاظت
 • آشنایی با قوانین و مقررات تور گردانی
 • فنون و مهارت های تور گردانی
 • فنون استقرار در طبیعت و نفشه خوانی
 • آشنایی با اکوسیستم های ایران
 • جغرافیای اکوتوریسم
 • اشنایی با تجهیزات طبیعت گردی
 • مبانی جغرافیای گردشگری
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر
 • الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
 • جاذبه های تاریخی و فرهنگی
 • آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران
 • مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراری
 • آشنایی با تنوع زمین شناسی