برای این که بخواهید یک تور لیدر مجرب باشید و به صورت جدی این حرفه را به عنوان شغل اصلی ادامه دهید می بایست با تعریف و وظایف یک راهنمای گردشگری به خوبی آشنا شوید. آموزش تور لیدر ویژه بانوان و یا آقایان هیچ فرقی ندارد تنها ممکن است تجربیات یک خانم به نسبت یک […]