راهنمای گردشگری مناطق روستایی و کوهستانی در گزراندن دوره ی راهنمای گردشگری مناطق روستایی و کوهستانی باید یک دوره ی آشنایی با طبیعت و صنعت توریسم نیز گزرانده شود . دوره ی آشنایی با طبیعت و حیاط وحش ایران زیر نظر سازمان گردشگری برگزار می شود و حدود 5 ماه به طول می انجامد . […]