اگر قصد دارید به عنوان یک تور لیدر داخلی فعالیت خود را آغاز کنید ابتدا می بایست آموزش های لازم را در این باره در یک موسسه آموزش لیدر تورهای داخلی ببینید و با کسب تجربه در سفرهای متعدد تبدیل به یک تور لیدر حرفه ای و مجرب شوید. اما اگر می خواهید یک تور لیدر […]