بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای مفهوم پداگوژی چیست ؟ نام به لاتین : pedagogy پداکوژن یک لغت لاتین به معنای روش ها و مقدماتی است که برای تعلیم و تربیت خردسالان مورد استفاده قرار می گیرد پس مفهوم کلی ، آموزش و تربیت مربی در معنای عام آن است استاندارد اموزش شایستگی […]