نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی موسسه گات با سابقه ی آموزشی موفق در آموزش زبان انگلیسی بر طبق استاندارد های جهانی مورد تایید آموزش و پرورش یک سری کلاس های آموزشی تخصصی برای کارآموزان جهت نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی برگزار می کند این کلاس ها کاملاً تخصصی بوده و کارآموز پس از […]