بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری

Official_correspondence  

بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری تعریف آیین نگارش و مکاتبات اداری، زبان رایج اداری است که به منظور استقرار پیوندهای رسمی هر سازمان مورد استفاده می باشد. مکاتبات در هر سازمان، اسناد گویایی از نحوه اعمال و رفتار و واکنش های اداری و فرهنگ سازمانی هر اداره یا سازمان است. در این مورد فراگیر […]


ادامه مطلب

نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش )

persian_writer  

نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) مشخصات عمومی شغل: نگارنده متون فارسی کسی است که بتواند از عهده خواندن درک مطالب و نگارش کلیه متون فارسی ویرایش و تصحیح تایپی آن ها برآید. فهرست توانایی شغل توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار توانایی خواندن و درک متون اداری توانایی نگارش متون اداری توانایی نگارش […]


ادامه مطلب