برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته)

 

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته) برقراری ازتباط با گردشگران به زبان انگلیسی نیاز به طی دوره های مقدماتی و سپس دوره های پیشرفته دارد کارآموزان علاقه مند به زبان انگلیسی می توانند با شرکت در این دوره های آموزشی از استعداد و علافه ی خود بهترین استفاده را نمایند . توانایی […]


ادامه مطلب

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

 

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) یکی از رشته های مربوط به گردشگری رشته ی ( برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ) است که در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته آموزش داده می شود و باید به ترتیب از مقدماتی تا پیشرفته طی شود . توانایی کارمند برقراری […]


ادامه مطلب