راهنمایان گردشگری در واقع رهبری تور را در کل سفر بر عهده دارند. رهبر کسی است که انجام تمامی امور و کلیه مسئولیت های مربوطه را انجام می دهد، پس تور لیدر کسی است که به صورت تمام وقت در اختیار شما بوده و با توجه به تجربیات و اطلاعاتی که دارد شما را در […]