اگر تصمیم دارید با تور لیدری، وظایف، خصوصیات و نحوه ی وارد شدن به این حرفه آشنا شوید ابتدا باید در مورد تعریف کلی تور لیدر و دوره های آن آشنا شوید. برای گذراندن دوره های تور لیدری برای همدان و دیگر شهرهای ایران ابتدا در یک موسسه و یا آموزشگاه آموزش تور لیدر ثبت […]