تور لیدری یکی از پر هیجان ترین شغل هایی است که می توانید به صورت ثابت یا موقت از آن استفاده کنید. تور لیدر بین المللی به نسبت تور لیدر داخلی جذابیت های بیشتری دارد اما از طرفی مسئولیت ها و سختی های شما به عنوان راهنمای گردشگری نیز بیشتر می شود، اما انتخاب با […]