برای رفتن به شهر های خارجی، تور لیدر یا همان راهنمای گردشگری نقش بسیار مهمی در کیفیت سفر شما ایفا می کند. با وجود تور لیدر ترکیه تنها نمی مانید و با توجه به توانایی های او، در این کشور زیبا را راحت تر می گردید و از سفر خود لذت می برید. تور لیدری […]