برای این که بتوانید در زمینه های تور لیدری و گردشگری فعالیت حرفه ای داشته باشید ابتدا باید دوره های تور لیدری برای یزد و یا دیگر شهرهای ایران را بگذرانید. برای این کار ابتدا می بایست در کلاس های آموزش تور لیدر ثبت نام کنید، به این صورت که یک آموزشگاه معتبر انتخاب می […]