برای این که تور لیدری در ایران را به خوبی یاد بگیرید و از پس وظایف آن سر بلند بیرون آیید علاوه بر گذراندن دوره های آموزش تور لیدر باید مهارت هایی طبیعی را در خود داشته باشید و آن ها را روز به روز تقویت کنید. آموزش هایی که تا به حال دیده اید، […]