دوره تور لیدری بین المللی

international-tour-leader-courses  

تور لیدری دارای انواع دوره ها می باشد که بنا بر علاقه می توانید یکی را انتخاب کنید. دوره تور لیدری بین المللی مناسب برای آن دسته از افرادی است که علاقه سفر به کشورهای خارجی را دارند و همچنین مسلط به زبان انگلیسی هستند. دوره تور لیدری بین المللی را می توانید در یک […]


ادامه مطلب

تور لیدر خارجی

تصویر بند انگشتی  

اگر یک بار هم برای نمونه با تورهای مسافرتی سفر کرده باشید می دانید تورلیدرها نقش مهم و اساسی را ایفا می کنند. البته نقش تور لیدر خارجی با داخلی بسیار متفاوت است. اگر بتوانید از عهده ی وظایف خود بربیایید و تور را به خوبی اداره کنید مهم نیست خانم باشید یا آقا ولی […]


ادامه مطلب