تور لیدری یکی از شغل های پر از چالش است که تنها افرادی که عشق و علاقه به این حرفه را دارند، می توانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند. راهنمایان تور به طور کلی به دو گروه تور لیدر داخلی و تور لیدر خارجی دسته بندی می شوند. تور لیدر در تایلند و […]