کلاس های راهنمای طبیعت گردی

ecotourism-guide-classes  

راهنمای طبیعت گردی دوره کلاس های راهنمای طبیعت گردی، دروس و سر فصل های مختلفی دارد که برخی از آن ها تئوری و برخی دیگر عملی هستند. در واقع برای کسب تجربه و مهارت های لازم، باید به سفرهای طبیعت گردی بروید و سر فصل های آموزش داده را به صورت عملی تجربه کنید. کلاس […]


ادامه مطلب

تور لیدر طبیعت گردی

تصویر بند انگشتی  

تور لیدر طبیعت گردی به فردی گفته می شود که در مورد مناطق سر سبز و دیدنی ایران اطلاعاتی دقیق و کامل داشته باشد و شما را به مناطقی از کشور ببرد که بکر و دست نخورده هستند. تور لیدر طبیعت گردی تورهای جذابی را به جنگل های شمال، طبیعت بکر شهرهای سر سبز و […]


ادامه مطلب