تور لیدر محلی یکی از شاخه های تور لیدری که در آموزشگاه ها تدریس می شود، تور لیدر محلی می باشد. تور لیدر محلی یکی از زیر شاخه های مهم و پر طرفدار راهنمای گردشگری می باشد که البته بسیار هم دروس تخصصی و سخت دارد. با توجه به این که این نوع تور لیدری […]