جاذبه های گردشگری کاشان کاشان، یکی از شهرهای تاریخی ایران همانند نگینی با ارزش در میان کویر و دامنه‌های زاگرس، پایدار و استوار می درخشد. این شهر زیبای کویری به همراه سنت های اصیل ایرانی را مروارید کویر نیز می نامند زیرا که نشان از اصالت و تاریخ با شکوهش،رابطه عمیقی با تمدن هفت هزار […]