در مورد تور لیدر جهانگردی در مقاله های قبلی به طور مفصل در مورد تور لیدر داخلی، تور لیدر خارجی، تور لیدر خصوصی، راهنمای گردشگری و … اطلاعات زیادی را در اختیارتان قرار دادیم که البته برای شروع دوره های تور لیدری و آشنایی با وظایف تور لیدر بسیار مفید واقع می شود. اما در […]