حقوق تور لیدر با توجه به اعلام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دستمزد راهنمایان گردشگری (تور لیدرها) در سال 97 طبق آیین نامه رسمی راهنمایان گردشگری حداقل دستمزد برای تور لیدرها (راهنمایان فرهنگی) که از سوی کارفرما بیمه نشده اند برای تورهای گردشگری تاریخی 263 هزار تومان و برای راهنمایان گردشگری که نصف روز […]