دوره های تور لیدری برای اصفهان آموزشگاه زبان گات با برگزاری دوره های تور لیدری برای این که بتوانید در حوزه ی گردشگری فعالیت کنید و به عنوان راهنمای تور به صورت قانونی کسب درآمد داشته باشید، کلاس هایی تحت عنوان تورلیدری برگزار کرده است که باید ابتدا در کلاس های آموزش تور لیدر شرکت […]