اگر تصمیم دارید وارد حرفه ی تور لیدری شوید باید در مورد تمامی سختی ها، چالش ها و شرایط کاری آن اطلاعات دقیق داشته باشید. دوره های تور لیدری برای کاشان و یا دیگر شهرهای ایران در موسسات و آموزشگاه های معتبر گردشگری برگزار می شود. این کلاس ها حدودا به مدت 6 ماه به […]