راهنمایی گردشگری محلی راهنمایی گردشگری محلی به چه کسی گفته می شود ؟ راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد . اصطلاح لاتین معادل راهنمای محلی گردشگران می باشد : Domestic Tour Guide Domestic Tourism Tour operators راهنمای […]