به طور کلی راهنمای تور ها به دو گروه تور لیدر داخلی و تور لیدر خارجی تقسیم می شوند. همان طور که از نامشان مشخص است تور لیدر داخلی تورهای مسافرتی داخل کشور و تور لیدر خارجی تورهای مسافرتی خارج از کشور را برگزار می کند. در هر دو نوع وظایف راهنمای گردشگری یکسان است […]