برای دانستن وظایف و کارهای مثبتی که یک تور لیدر در سفر به کویر می تواند انجام دهد، ابتدا می بایست معنی کلمه ی تور لیدر را بدانید. تور لیدر به شخصی گفته می شود که سفرهای یک تا چند روزه به مناطق مختلف ایران و جهان را رهبری می کند، حال در این سفر […]