شما متقاضیان عزیز برای گرفتن کارت تور لیدری نیاز به اخذ و تحویل 3 استعلام به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستید. این سه مورد شامل: استعلام عدم اعتیاد، استعلام عدم سوء پیشینه، استعلام حراست سازمان گردشگری می باشد. برای صدور کارت راهنمای تور (تور لیدر) باید مدارک زیر را به سازمان میراث فرهنگی و […]