مدیر تور آژانس مسافرتی نام به لاتین : TOUR MANAGER مدیر تور گردشگری به چه کسی گفته می شود ؟ مدیر تور آژانس های مسافرتی به فردی گفته می شود که در دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری با اطلاعات کامل و کافی  مسئولیت نظارت بر کلیه کارهای شرکت و اجرای تورهای داخلی و […]