تور لیدری یک از شغل های جذاب و در عین حال پر از چالش است که قبل از وارد شدن به آن باید در مورد تمامی وظایف و سختی های در کار اطلاعات دقیق داشته باشید. اما تاثیر جنسیت در تور لیدری به چه اندازه است؟ آیا زن و مرد بودن در کیفیت برگزاری تور […]