برای این که تور لیدری مجرب و حرفه ای باشید باید یکسری شرایط و قوانین را رعایت فرمایید. در واقع برای موفقیت در کارتان باید با ملزومات یک تور لیدر آشنا باشید و تمامی آن ها را رعایت فرمایید. ملزومات کاری یک تور لیدر به چند دسته تقسیم می شوند که شما را در این […]