کارمند مقدماتی فروش بلیط دوره ( کارمند مقدماتی فروش بلیط ) در جهت آموزش ابتدایی صدور و فروش بلیط هوایی برگزار می شود و پس اخذ مدرک دوره مقدماتی می توانید به عنوان کارمند فروش بلیط هوایی در آژانس های هواپیمایی مشغول به کار شوید. موارد آموزشی برای کارمند مقدماتی فروش بلیط آموزش تبدیل گرینویچ […]